PRAMEŇ – časopis Slovákov v Chorvátsku: spoločník na zaujímavé čítanie

PRAMEŇ – kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku si vďaka informačnej nasýtenosti, obsahovej príťažlivosti vrátane fotografickej časti, ale aj pre grafickú prehľadnosť a vyváženosť, našiel rokmi stále sa rozširujúce čitateľské zázemie. Prameň sa teší obľube tak v generácii „dospelákov“, ako aj medzi mladými Slovákmi, ktorí si aj prostredníctvom časopisu môžu cibriť jazyk a reč svojich slovenských predkov.

Prameň číslo 9 je iba potvrdením predchádzajúcich tvrdení: na 28 stranách totiž prináša vskutku bohaté priehrštie správ, riportov, fotoreportáží, profilových čŕt, detskej tvorby… A to naprieč všetkými kľúčovými mestami a obcami, v ktorých v Chorvátsku, najmä prostredníctvom miestnych odbočiek Matice slovenskej, ukladajú kamienky mozaiky kultúrno-spoločenských podujatí naši Slováci – od Našíc, Míľoviec, Jelisavca a Josipovca, cez Zokov Gaj, Lipovľany, Drlak, až po Rijeku, Ilok či Osijek.

Práve dianiu v týchto Slovákmi osídlených mestách a obciach je venovaný pestrý a príťažlivý obsah časopisu PRAMEŇ 9. V prílohe si ho môžete prečítať vo formáte PDF.

 

PRAMEŇ 9