Predĺženie termínu na odoslanie dotazníkov k novej Koncepcii

Vzhľadom na veľký záujem krajanov o spoluprácu pri príprave podkladov pre proces tvorby „Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020“ sa rozhodol Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predĺžiť termín možnosti dodania dotazníka.

 

Vážení krajania,

akceptujem početné žiadosti predstaviteľov krajanských organizácií a osobností vo Švajčiarsku,  Francúzsku, Nemecku a Švédsku o predĺženie termínu odpovedí na dotazník, ktorý predstavuje efektívnu sociotechnickú metódu pre reprezentatívny zber návrhov a postojov k pripravovanej koncepcii.

Z uvedeného dôvodu súhlasím s predĺžením termínu  zasielania vyplnených dotazníkov do 15. marca 2014.

Zároveň ďakujem za názory, podnety a aj konštruktívne kritické stanoviská v početných  doručených a vyplnených dotazníkoch, ktoré sprístupňujú autentické podmienky a meniace sa potreby  slovenských národnostných menšín a krajanských komunít . 

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

        

                S pozdravom                

 

                                                                                                     RNDr.  Igor Furdík

                                                                                                      predseda ÚSŽZ