Predseda "Klubu poslancov Spolu" Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa stal novým členom zboru poradcov

Novým členom zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka sa v piatok 25. marca stal Imrich Fuhl.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasného kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Maďarsku sa narodil 25. novembra 1961 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). Maturoval na budapeštianskom slovenskom gymnáziu a absolvoval odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dvadsaťosem rokov pracoval ako redaktor, a aj ako šéfredaktor Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. V roku 2004 založil denne aktualizovaný internetový portál www.luno.hu.

V 80. rokoch sa podieľal na organizovaní slovenských mládežníckych a národnostných kultúrnych festivalov, čitateľských táborov, literárnych besied a založil aj slovensko-maďarskú rockovú kapelu. V časoch spoločenských zmien sa angažoval vo verejnom živote slovenskej menšiny. Bol redaktorom literárneho a kultúrno-spoločenského časopisu SME a ako spoluzakladateľ aktívne pôsobil vo všetkých tzv. alternatívnych organizáciách Slovákov v Maďarsku (napr. Slobodná organizácia Slovákov a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku), vrátane Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, ktoré istý čas viedol. Je spoluautorom mnohých antológií, vydal tri samostatné dvojjazyčné zbierky básní a redakčne sa podieľal na zrode mnohých publikácií. Venuje sa aj fotografickej tvorbe.

I. Fuhl je aktívny v politickom živote a stál aj pri zrode slovenských samospráv v Maďarsku. Od roku 1994 je členom slovenského voleného zboru svojej rodnej obce a aj Celoštátnej slovenskej samosprávy – najvyššieho voleného zboru Slovákov žijúcich Maďarsku. V súčasnosti je v Celoštátnej slovenskej samospráve už druhé volebné obdobie lídrom opozície, vedúcim „Klubu poslancov Spolu“, ktorý sa riadi heslom „Čestne, demokraticky, priebojne a otvorene“, a zastupuje približne polovicu voličov parlamentu Slovákov v Maďarsku, vrátane členov a priaznivcov Zväzu Slovákov v Maďarsku – ich najstaršej a najpočetnejšej občianskej organizácie.