Predseda MS Marián Tkáč zavítal medzi krajanov v Bavorsku

V piatok 22. júna 2012 privítali Slováci žijúci v Nemecku vo večerných hodinách v Mníchove vzácnu návštevu. Zavítal k nim Marián Tkáč, predseda  Matice slovenskej (MS). Spoločné podujatie, na ktorom prezentoval M. Tkáč nové aktivity MS tak na Slovensku, ako aj vo vzťahu ku krajanom v zahraničí, zorganizovali spoločne Slovenská katolícka misia v Mníchove (SKM), Slovensko-Nemecký Kultúrny Klub (SNKK) a Generálny konzulát Slovenskej republiky v Mníchove (GK MZV SR).

Marián Tkáč sa ešte pred stretnutím s krajanmi stretol na pracovnom rozhovore s predstavenstvom Slovensko-Nemeckého Kultúrneho Klubu, počas ktorého prehodnotili obe strany doterajšie spoločné aktivity a načrtli si kľúčové tézy a predpoklady k ďalšej obojstranne prospešnej spolupráci. Obaja partneri vychádzajú zo vzájomných pozitívnych skúseností v kontexte fundamentu vzťahu oboch partnerov, ktorý je priaznivo ovplyvnený už aj skutočnosťou, že SNKK, ktorý vznikol v roku 1974, je riadnym kolektívnym členom Matice slovenskej.

Hlavným bodom programu návštevy Mariána Tkáča bolo jeho stretnutie s krajanmi. Moderátorom večera bol „domáci pán“ priestorov misie, farár slovenskej komunity pre Bavorsko, Monsignor Rudolf Maslák.  Predseda MS oboznámil vo svojom prívete účastníkov podujatia s vývojom MS za posledné obdobie s dôrazom na veľké personálne zmeny od roku 2010. V procese obrody je MS podľa Mariána Tkáča v plnom prúde, teda zďaleka ešte nie je ukončený. Predseda MS informoval prítomných o najbližších kľúčových aktivitách organizácie – jedným z centrálnych bodov pre tento a budúci rok je pre MS príprava osláv 150. výročia jej založenia v roku 1863. Priebežne sa riešia aj koncepčné štruktúry centier činnosti MS v mestách Martin a Bratislava.

V kontexte spolupráce zo Slovákmi v zahraničí koordinuje Matica slovenská svoju činnosť hlavne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (USŽZ), ako aj Ministerstvom zahraničných vecí SR. V tomto zmysle sa uskutočnili 18.júna tohto roku aj rokovania s novo menovaným predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom a štátnym tajomníkom MZV Petrom Burianom na pôde MZV SR. Najaktuálnejšou verejnou prezentáciou spolupráce ÚSŽZ a MS bude slávnostné stretnutie pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov vo štvrtok 5. júla 2012.

Po príhovore Mariána Tkáča sa v bezprostrednej debate s krajanmi žijúcimi v Bavorsku otvorili obojstranne  prospešné témy. M. Tkáč citlivo reagoval na postrehy Slovákov žijúcich v Bavorsku v súvislostiach rozmanitostí krajanského života. V závere stretnutia, ktoré prinieslo nové impulzy pre obe strany, pozval Mons. Rudolf Maslák všetkých prítomných na občerstvenie, pri ktorom pokračovali ďalej v srdečnom a otvorenom duchu rozhovory vo vzájomne žičlivom tóne.

Štefan Bujalka
Foto: autor