Predseda rokoval s krajanmi na Morave

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Brne rokoval so zástupcami Obce Slovákov v Brne a Regionálnej obce Slovákov v Kroměříži. Témou rokovaní bola podpora úradu pre Slovákov žijúcich v Českej republike.

Ako povedal na rokovaní predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, úrad má záujem na zachovaní a rozvoja slovenského jazyka medzi mladou generáciou Slovákov v ČR a chce podporovať projekty, ktoré pritiahnu krajanské deti a mládež k využívaniu slovenského jazyka.

Člen Regionálnej obce Slovákov (ROS) v Kroměříži Vlastimil Fabišík informoval predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka o príprave medzinárodného festivalu slovenského folklóru v ČR Jánošíkov dukát a sprievodných podujatiach. Podľa predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka festival Jánošíkov dukát má ambície stať sa najreprezentatívnejším kultúrnym krajanským podujatím v Českej republike a úrad ako spoluorganizátor mu v tom bude pomáhať.

Podpredsedníčka výboru Obce Slovákov (OS) v Brne Eva Fojtíková oboznámila predsedu úradu Milana Vetráka s aktivitami OS a vyslovila názor, že rozvoju slovenskej komunity v Brne by pomohla aj spolupráca magistrátov mesta Bratislava a Brno, resp. oboch samosprávnych krajov- Juhomoravského a Bratislavského.