Predseda úradu navštívil správcu Matice slovenskej v Martine

Po rokovaní s predsedom Matice slovenskej (MS) Mariánom Tkáčom minulý týždeň v Bratislave navštívil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák 18. apríla v Martine správcu MS Jána Eštoka. Potvrdil tým záujem o konkrétne aktivity MS v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predstavitelia inštitúcií na neformálnom stretnutí zdôraznili potrebu vzájomnej informovanosti o podpornej účasti krajanských podujatí a investičných projektoch. Môže to prispieť k účelnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov a k odstráneniu prípadnej duplicity pri financovaní rovnakých aktivít z viacerých zdrojov.
Predseda ÚSŽZ si v Martine pozrel aj expozíciu v Dome Jozefa Cígera Hronského, ktorý MS získala po dohode s mestom do svojej správy.