Predseda ÚSŽZ Ján Varšo zavíta na pracovnú návštevu krajanov v Českej republike

V dňoch 6.-7. mája 2019 absolvuje Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na stretnutia obsažnú a tematicky pestrú dvojdňovú pracovnú návštevu Českej republiky. Jej zámerom je nielen sa bližšie oboznámiť s aktuálnym životom, aktivitami a tohtoročnými zámermi slovenských krajanských spolkov, občianskych združení, kultúrnych inštitúcií i krajanských médií v Prahe, ale sa zúčastniť aj rokovaní s predstaviteľmi inštitúcií ČR, v pôsobnosti ktorých je život krajanských komunít (so splnomocnencom ČR pre krajanské záležitosti či riaditeľom  Domu národnostných menšín v Prahe).

V centre pozornosti prvého dňa pracovných stretnutí predsedu ÚSŽZ bude návšteva Domu národnostných menšín (DNM), kde sa po rokovaní s jeho riaditeľom  Jakubom Štedroňom postupne stretne s predstaviteľmi združení, inštitúcií a subjektov našich krajanov, ktoré práve v priestoroch DNM rozvíjajú svoju činnosť. O svojich zámeroch efektívne uskutočňovať nielen svoje aktivity, ale v reflexiách slovenskej krajanskej vzájomnosti prispievať aj k posilňovaniu spoločného, súdržného a tým aj prenikavejšieho a účinnejšieho pôsobenia celej komunity Slovákov v Prahe a Českej republike, sa Ján Varšo pozhovára s vedúcimi predstaviteľmi Dokumentačného a múzejného strediska slovenskej menšiny v Prahe, Klubu slovenskej kultúry, Spolku Detvan, medzinárodného klubu Slovenka, Občianskeho združenia Bona Fide či Slovensko-českej spoločnosti.  S Andrejom Danom Bárdošom, predsedom Obce Slovákov v Českej republike, jednej z kľúčových organizácií krajanov v ČR, sa podelí o. i. aj s problematikou aktivít v regionálnych obciach.

Popoludní sa predseda ÚSŽZ zvíta na hore Petřín s pánom Vojtechom Čelkom, predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika, v sprievode ktorého položí kyticu kvetov k pamätníku Milana Rastislava Štefánika.  V ďalšej časti pondelňajšieho programu zavíta Ján Varšo do Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe v Jirchářích, kde sa v Kostole sv. Michala v prítomnosti Mariána Čopa, slovenského zborového farára a biskupa Evanjelickej a. v. cirkvi v ČR, stretne s členmi tohto cirkevného zboru.

Následne sa predseda ÚSŽZ v sídle Asociácie Limbora oboznámi s aktivitami folkloristov, ako aj s činnosťou Etnickej asociácie Etnica, ktorú mu priblíži jej predseda Jaroslav Miňo, zároveň aj člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny. Vo večerných hodinách navštívi Ján Varšo Slovenský dom (SD), kde ho do aktuálneho diania a plánov SD uvedie jeho riaditeľ Vladimír Skalský v prítomnosti Nadeždy Vokušovej, predsedníčky Slovensko-českého klubu a zároveň členky Rady vlády ČR pre národnostné menšiny. V programe je aj debata so šéfredaktorom krajanského časopisu Korene Jaromírom Slušným a predsedom Česko-slovenskej scény Jiřím Klapkom.

Počas druhého dňa pracovnej návštevy Českej republiky sa Ján Varšo stretne s Jiřím Krátkým, splnomocnencom ČR pre krajanské záležitosti, s ktorým si vymení skúsenosti reflektujúce v ČR a na Slovensku kľúčové aspekty obsahu štátnej politiky i jej špecifiká, ako aj formy morálnej a finančnej podpory oboch štátov vo vzťahu k svojim krajanským komunitám vo svete. Pracovná návšteva Jána Varša v Prahe vyvrcholí na pôde Veľvyslanectva SR v ČR, kde predsedu ÚSŽZ očakávajú rokovania s Petrom Weissom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike.