Predseda ÚSŽZ medzi Slovákmi na Ukrajine

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 14.-15. septembra 2013 zahraničnú pracovnú cestu na Ukrajine. Cieľom jeho návštevy boli rokovania s krajanmi a kultúrne podujatia Slovákov v Zakarpatsku. Počas dvoch dní sa postupne stretol so zástupcami spolkov a organizácií Slovákov  v mestách Užhorod a Storožnica, ako aj v obciachTuria Remety, Seredné a Antalovce.

V sobotu 14. septembra I. Furdík  v sprievode J. Burianovej, generálnej konzulky SR v Užhorode a J. Hajniša, predsedu Oblastno-kultúrnej osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku navštívil Užhorodskú školu č. 4 s vyučovacím jazykom slovenským a následne sa oboznámil s činnosťou Centra slovenskej kultúry v Užhorode. Po stretnutí v priestoroch Generálneho konzulátu SR v Užhorode navštívil predseda ÚSŽZ Múzeum akad. umelca Vladimíra Mykytu, člena Spoločnosti slovenských umelcov Zakarpatska.

I. Furdík absolvoval v popoludňajších hodinách stretnutie so Slovákmi žijúcimi neďaleko Užhorodu v obci Seredné a v podvečerných hodinách sa zúčastnil na stretnutí s krajanským aktívom v Storožnici, kde si v rámci programu obhliadol aj budovu plánovaného potenciálneho Centra slovenskej kultúry a múzea slovenskej kultúry a navštívil aj miestnu školu s vyučovacím jazykom slovenským.