Predseda ÚSŽZ medzi Slovákmi v Chorvátsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 7.-10. novembra 2013 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Chorvátskej republike. Cieľom pobytu, ktorý absolvoval s podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom, boli stretnutia s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, rokovania v oblasti vzdelávania a školstva, duchovného a kultúrneho života Slovákov v Chorvátsku.

Igor Furdík v priebehu zahraničnej pracovnej cesty navštívil Slovákov v Osijeku, Jelisavci, Josipovci, Jurjevci, Našiciach, Radoši a Iloku. V programe predsedu ÚSŽZ boli aj rokovania s predstaviteľmi Zväzu Slovákov v Chorvátsku, s členmi Matice slovenskej v jej miestnych organizáciách v jednotlivých obciach a mestách, ako aj návšteva škôl, knižníc a kultúrnych inštitúcií Slovákov v Chorvátsku. V sobotu 9. novembra sa I. Furdík zúčastnil na Festivale slovenskej piesne a hudby v Iloku.

O časti pracovnej cesty I. Furdíka medzi Slovákmi v Chorvátsku podrobnejšie na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2903/igor-furdik-na-navsteve-medzi–slovakmi-v-chorvatskej-slavonii