Predseda ÚSŽZ na konferencii Krajania a otázka identity v Prahe

Na pozvanie Miroslava Krupičku, tajomníka Medzinárodného koordinačného výboru zahraničných Čechov, sa Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v dňoch 27.-28. septembra 2016 zúčastňuje v Prahe na konferencii s názvom Krajania a otázka identity. Predseda ÚSŽZ vystúpi a zapojí sa do diskusie na vrcholnom snemovaní partnerskej organizácie, ktorá sa v Českej republike zaoberá podporou Čechov žijúcich v zahraničí.

Na konferencii, ktorá sa koná v novej budove Národního muzea v Prahe, sa zúčastňujú aj jej patróni – minister zahraničných vecí Českej republiky Lubomír Zaorálek, podpredseda Senátu Přemysl Sobotka a ďalší hostia. Témou konferencie, ktorá sa koná každé dva roky, sú otázky identity vo vzťahu ku krajanom. Snemovanie nastolí problematiku spolunáležitosti zahraničných Čechov s ich vlasťou, jej dôležitosť i zmeny, ktorými prechádzajú krajanské komunity v 21. storočí v čase globalizácie.

Na konferencii jej organizátori predpokladajú účasť okolo 70 zahraničných Čechov z 20 štátov východnej i západnej Európy a USA. V čase konferencie sa v Prahe koná aj Krajanský festival, na ktorom vystúpia hudobné a tanečné súbory zahraničných Čechov.