Predseda ÚSŽZ na Kongrese matíc a inštitúcií slovanských národov v Martine

V poradí už 4. Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov sa v dňoch 4.-7. júna 2019 uskutočnil v Martine. Zahraničné delegácie vedcov a krajanov privítala v Turčianskej galérii a v prvej a druhej matičnej budove najstaršia ustanovizeň Slovákov Matica slovenská. O význame, fungovaní, ale aj o minulosti a prítomnosti matíc a známych slovanských inštitúcií bola reč v odbornej časti kongresu, na ktorom sa v stredu 5. júna zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

"Matice ako kultúrne spolky sú unikátnym fenoménom slovanských národov, u iných národov v Európe nemajú obdoby. Boli to spolky utláčaných národov, ich úloha bola národno-obranná. Zároveň sa zaslúžili o rozvoj kultúry, literatúry, vedy, vydavateľskej činnosti a celkových národných hnutí,“ ozrejmil predseda Matice slovenskej Marián Gešper na webovom sídle MS.

V Martine sa zišli vedci zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, ale aj Ukrajiny, Ruska či Rumunska. Slovenské matičné hnutie zastupovala Matica slovenská a tiež Matica slovenská v Srbsku a Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku. Okrem účasti na pracovnej a odbornej časti si účastníci kongresu mohli pozrieť aj program Slovesnej jari v Martine, ktorý sa odvíjal od 4. do 6. júna.

V súčasnosti sa z niektorých matíc stali národné knižnice, literárne archívy a múzeá či biografické pracoviská. Vo všetkých maticiach zostala a ďalej sa rozvíja spolupráca so slovanskými kultúrnymi spolkami a organizáciami. Osobitne sa starajú aj o krajanov v zahraničí.

ZDROJ: MS