Predseda ÚSŽZ na oslavách 60. výročia SKM v Paríži

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 12.-14. októbra 2013 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku.

Kľúčovým podujatím programu pracovnej cesty I. Furdíka v Paríži boli oslavy 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Konali sa v nedeľu 13. októbra v parížskom kostole sv. Márie Magdalény (St. Madeleine), kde sa Slováci zišli v hojnom počte na sviatočnej pobožnosti a následnom kultúrnom programe. Predseda ÚSŽZ využil oslavy 60. výročia SKM aj na stretnutia a rozhovory s krajanmi.