Predseda ÚSŽZ na oslavách 65. výročia ZSM v Budapešti

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), ktorý je najväčšou slovenskou spoločenskou organizáciou v krajine, oslávil v sobotu 30. novembra 2013 v Budapešti 65. výročie svojho založenia. Na slávnostnom podujatí v Budapešti, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, vystúpili v kultúrnom programe slovenský spevokol a detská spevácka skupina z Mlynkov, žiaci z Dabašu, Čívu a Kestúca a folklórny súbor Železiar z Košíc.

Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková uviedla, že najdôležitejšou vecou, ktorú zväz vo svojej histórii urobil a stále ešte robí, je združovanie, spolčovanie a udržovanie slovenskej národnosti v Maďarsku.

Podrobnejšie v sekcii KRAJANIA VO SVETE.