Predseda ÚSŽZ na V. Valnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo sa v sobotu 14. novembra 2015 zúčastnil v Bratislave na rokovaní V. Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). V jeho úvodnej  časti vystúpil s pozdravným príhovorom, v ktorom o. i. ocenil snahu reprezentatívnej strešnej organizácie, vyvíjajúcej aktivity smerujúce k integrácii  a jednotnej prezentácii kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tejto súvislosti Ján Varšo vyjadril pripravenosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí účinnejšie a na prospech všetkých našich krajanov v rámci rozvíjania ich národného povedomia, kultúrnej identity a slovenskosti spolupracovať so SZSZ tak, ako si obe strany vytýčili v Memorande o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ podpísanom v októbri 2015.

Valné zhromaždenie SZSZ si zvolilo v Bratislave aj svoje vrcholné orgány. Na čele Svetového združenia Slovákov v zahraničí zostáva doterajší predseda Vladimír Skalský, ktorý vedie strešnú organizáciu zahraničných Slovákov už od roku 2006. Tentoraz bol zvolený na novelizáciou stanov predĺžený štvorročný mandát. Podpredsedami sa stali Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA.