Predseda ÚSŽZ na vedeckej konferencii v Banskej Bystrici

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 15.-16. októbra 2013 na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici zúčastňuje na  vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím.

Nad konferenciou prevzala záštitu Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady SR.  Počas dvoch dní  sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v B. Bystrici stretávajú slovenskí a zahraniční prednášatelia, aby diskutovali o významných slovenských osobnostiach, ktorých práca bola či v súčasnosti je oceňovaná v zahraničí.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2879/osobnosti-slovenskeho-zahranicia-v-svetle-badania-na-vedeckej-konferencii-mosty-priatelstva-v-banskej-bystrici