Predseda ÚSŽZ navštívil Slovákov v Poľsku na podujatí Fašiangy – Ostatki v Krempachoch

V spolupráci s Miestnou skupinou Spolku Slovákov v Krempachoch organizoval SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU  počas víkendu 23.-24. februára 2019 tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy. Išlo už o 24. ročník krásneho a v slovenskej krajanskej zomknutosti podnetného podujatia, na ktoré v mene celého Spolku Slovákov v Poľsku úprimne pozýval jeho generálny tajomník Ľudomír Molitoris. Na fašiangovom víkende s pestrým kultúrno-spoločenským programom sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v rámci pracovnej cesty sa bližšie oboznámil s aktivitami krajanov v Poľsku v konkrétnych prostrediach.

Počas obľúbenej akcie Slovákov v Poľsku sa v Krempacoch opäť zišli nadšenci slovenskej folkloristiky, hudby, spevu a tanca. V sobotu večer sa uskutočnila súťaž sólistov, spevákov, muzikantov a ľudových kapiel. V nedeľu 24. februára pódium patrilo súťaži folklórnych súborov. Hosťom programu, ako každý rok, bol folklórny súbor zo Slovenska, ktorý predviedol tance zo svojho regiónu.

Spolok Slovákov v Poľsku a organizátori súťažnej prehliadky apelovali na účastníkov, aby vhodne vybrali repertoár, aby ich vystúpenia podčiarkovali kultúrne bohatstvo Zamaguria a popri piesňach v slovenčine boli zastúpené aj piesne v spišskom zamagurskom, prípadne oravskom nárečí. Spolok Slovákov v Poľsku zároveň odporúčal, aby boli podľa možnosti prezentované fašiangové (ostatkové) zvyky a piesne.