Predseda ÚSŽZ prevzal v Trnave Pamätnú medailu J. M. Hurbana z rúk Tibora Mikuša

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prevzal vo štvrtok 5. októbra v Trnave Pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. Medailou bol J. Varšo  poctený „za zásluhy pri dlhodobom presadzovaní kresťanských a národných tradícií na Slovensku“. Medzi desiatkami ocenených boli zástupcovia kraja a centrálnych inštitúcií Slovenska.

V neformálnom rozhovore predseda ÚSŽZ poďakoval Tiborovi Mikušovi za udelené ocenenie, ktoré patrí predovšetkým krajanom a krajanským spolkom za udržiavanie, prezentovanie a rozvíjanie slovenskosti v ich domovských štátoch a na Slovensku. Tiež pripomenul solidárnu pomoc, ktorú poskytol Trnavský samosprávny kraj deťom zo Srbska pri záplavách v roku 2014, keď okolo 300 deťom organizoval relaxačné pobyty v rekreačných zariadeniach kraja.

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja schválilo medailu predsedovi ÚSŽZ na návrh Matice slovenskej, čo možno považovať za pozitívne vnímanie pôsobenia ÚSŽZ aj v slovenských matičných kruhoch. Ján Varšo vyzdvihuje skutočnosť, že krajanské otázky zaujímajú na Slovensku adekvátne miesto aj na regionálnej, resp. samosprávnej úrovni. V tomto kontexte bude ÚSŽZ aj naďalej podporovať aktivity krajanských spolkov a inštitúcií pri nadväzovaní vzťahov medzi samosprávami na Slovensku (partnerské obce, mestá a kraje), ktoré budú prispievať k posilňovaniu krajanských väzieb so Slovenskom a rovnako aj utužovaniu národného povedomia v ich domovských štátoch. K naplneniu týchto zámerov možno využívať aj zákonné nástroje ÚSŽZ, ktorými sú dotačný systém, eventuálne aj osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Trnavský samosprávny kraj udelil pri príležitosti svojho Dňa pamätné medaily trom desiatkam jednotlivcov a kolektívov zo všetkých oblastí spoločenského, kultúrneho, vedeckého a pracovného života. Medzi prítomnými ocenenými boli aj herci Štefan Kvietik a Božidara Turzonovová, výtvarník Ondrej Zimka a ďalší. Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja získal Jozef Adamec, 75-ročná legenda československého futbalu.