Predseda ÚSŽZ prijal Alojziu Peschak-Meierovú

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu pani Alojziu Peschak-Meierovú, ktorá sa zúčastnila aj na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

Alojzia Peschak-Meierová, ktorá zavítala na ÚSŽZ spoločne s jej manželom Pierre Meierom, patrila desaťročia od jej emigrácie v roku 1968 k mimoriadne aktívnym krajanom vo Švajčiarsku. Hoci ju profesijné pracovné aktivity zaviedli do rôznych kútov sveta, jej kľúčový podiel na rozvoji spoločensko-kultúrnych a duchovných potrieb krajanskej komunity sa spájal vždy so Švajčiarskom.

Predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka informovala o bohatej minulosti, ale najmä o perspektívach Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, ktoré naši krajania v tejto krajine založili na jeseň 1969, vtedy ešte pod názvom Združenie priateľov Slovenska. Pani Alojzia Peschak-Meierová, ktorej niekoľko rokov pripadla česť Združeniu aj predsedať, pripomenula, že Slováci žijúci vo Švajčiarsku mimoriadne dbajú nielen na rozvíjanie kontaktov so Slovenskom, ale aj upevňovanie krajanskej komunity  a jej súdržnosť v rámci Švajčiarska.

Igor Furdík poznamenal, že vzájomné informovanie sa krajanov aj vo vzťahu k ich bývalej vlasti – Slovensku, je v súčasnom dynamickom svete mimoriadne dôležité. V tejto súvislosti sa pozitívne vyjadril o záujme krajanov vrátane bývalých či súčasných čelných predstaviteľov Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Potvrdením toho bola aj návšteva Moniky Švajlenovej, novej predsedníčky Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, na pôde ÚSŽZ počas tohtoročného leta.