Predseda ÚSŽZ prijal E. Bednárovú z Nemecka

Igor Furdík prijal na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Emíliu Bednárovú, ktorá v Nemecku vyvíja v pôsobnosti Asociácie pre šírenie slovenskej kultúry v Mannheime aktivity na prospech propagácie a zviditeľňovania Slovenska.

E. Bednárová informovala predsedu ÚSŽZ o projektoch, cieľom ktorých bolo sprostredkovanie reportážnych pobytov pre zástupcov vybraných nemeckých médií na Slovensku a priblíženie turistickej, historickej a kultúrnej príťažlivosti slovenských regiónov s akcentom na podporu aktívneho cestovného ruchu.

I. Furdík ocenil doterajšie aktivity E. Bednárovej v propagácii Slovenska  v zahraničí, pričom podčiarkol, že prezentácia pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničných médiách prospieva zvyšovaniu potrebnej informovanosti o našej krajine, predovšetkým žiaducimi autentickými materiálmi o histórii, súčasnosti a reáliách Slovenska.