Predseda ÚSŽZ prijal J. Burianovú

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu Janku Burianovú, nastupujúcu generálnu konzulku Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode.

Hlavnou témou rozhovoru bola situácia výučby slovenského jazyka na školách, ktoré navštevujú deti Slovákov, a osobitne na 4. všeobecno-vzdelávacej škole s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode.

(Podrobnejšie v sekcii Aktuality)