Predseda ÚSŽZ prijal M. Strakovú, Slovenku žijúcu v Taliansku

Igor Furdík, predseda Úradu pre  Slovákov žijúcich v zahraničí , prijal v piatok 21. júna 2013 na pôde úradu Maju Strakovú, predsedníčku Združenia priateľov Slovenska MY@VY, ktoré sídli v talianskom Turíne.

Predmetom návštevy bol okrem iného aj rozhovor o otázkach podpory projektov krajanských spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane spolku, ktorého predsedníčkou je M. Straková. Predseda ÚSŽZ ju oboznámil o činnosti odborných a špecializovaných komisií, v ktorých sú zastúpení odborníci s  akademickým vzdelaním. Poukázal na to, že ich rozhodovanie je objektívne, bez akýchkoľvek subjektívnych postojov, nakoľko väčšina z nich nepozná osobne žiadateľov.

M. Straková informovala o spôsobe podpory aktivít rôznych etnických spolkov v Taliansku, ktoré sú podporené ak realizujú integračné a multikultúrne podujatia. Taktiež hovorila o tom, že deti Slovákov v Taliansku nemajú záujem o vyučovanie slovenského jazyka. V danej súvislosti I. Furdík informoval o existencii smernice EÚ, na základe ktorej sú štáty zaviazané zabezpečiť vzdelávanie v materinskom jazyku, ak sú oň záujemcovia.  

V závere stretnutia predseda ÚSŽZ vyjadril presvedčenie  o ďalšej úspešnej spolupráci úradu s organizáciami Slovákov v Taliansku a zaželal M. Strakovej podnetné aktivity v činnosti Združenia priateľov Slovenska MY@VY v Turíne.