Predseda ÚSŽZ prijal veľvyslankyňu SR pre Austráliu a Nový Zéland

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 10. júla 2012 na pôde úradu Jej Excelenciu Evu Ponomarenkovú, veľvyslankyňu SR pre Austráliu a Nový Zéland. Počas pracovného rokovania Jej Excelencia informovala I. Furdíka o činnosti a aktivitách jednotlivých spolkov v Austrálii a na Novom Zélande a stručne charakterizovala jednotlivé komunity, ich fungovanie a problémy.

E. Ponomarenková zároveň dodala, že v ostatných rokoch prišlo k prerušeniu aktivity niekoľkých slovenských spolkov, avšak vzrástla aktivita v rámci zmiešaných, česko-slovenských spolkov. I. Furdík sa vyjadril, že od česko-slovenských spolkov sa  netreba dištancovať, pokiaľ prispievajú aj k naplňovaniu národných a kultúrnych potrieb aj našich krajanov. Vychádzame  z toho, že činnosť týchto spolkov môže poskytovať priestor a sinergiu pre aktivity oboch komunít.

Predsedu ÚSŽZ zaujala, okrem informácií o samotnej činnosti a aktivitách spolkov, aj informácia o novej skupine slovenských občanov, ktorí prichádzajú do Austrálie. Ide hlavne o mladých ľudí, ktorí majú možnosť vďaka študentským vízam vycestovať do krajiny a popri štúdiu môžu aj pracovať. Väčšina z nich ako hlavný cieľ pobytu uvádza štúdium anglického jazyka. Existuje aj časť Slovákov, ktorí prichádzajú ako vysoko kvalifikovaní odborníci, hlavne z oblasti IT, s cieľom natrvalo sa usadiť v Austrálii. Niektorí z nich sú v aktívnom kontakte aj so zastupiteľským úradom. Podstatný pre krajanské aktivity je aj v Austrálii osobný záujem konkrétneho človeka. Podľa odhadov zastupiteľského úradu žije v Austrálii 10-15 000 Slovákov, vo veku od 18 do 30 rokov.

Igor Furdík ocenil doterajšie aktivity jednotlivých spolkov v Austrálii a na Novom Zélande a zároveň vyjadril záujem Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporovať krajanov hlavne v oblasti vzdelávania a kultúry, pričom uviedol, že úrad by v budúcnosti veľmi rád podporil predovšetkým spoločné projekty a podujatia viacerých krajanských spolkov. Osobitne sa hovorilo o organizácii výučby predmetov pre deti, ktoré sú zapísané na školách na Slovensku a v tejto súvislosti o možnostiach zabezpečenia absolvovania diferenčných skúšok pre ne priamo v Austrálii.