Predseda ÚSŽZ prijal veľvyslankyňu Srbskej republiky na Slovensku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 17. decembra 2012 na pôde úradu Jej excelenciu Radmilu Hrustanović, veľvyslankyňu Srbskej republiky na Slovensku.

Predmetom ich rozhovoru boli niektoré aktuálne otázky spojené s problematikou podpory Slovákov žijúcich v Srbsku a Vojvodine. Igor Furdík a Radmila Hrustanović ocenili mnohé pozitíva doterajšej súčinnosti Slovenskej republiky a Srbska v tejto oblasti.