Predseda ÚSŽZ prizýva na aktívnu účasť na Krajanskom dvore v Detve 2016

Ako našich krajanov na inom mieste webového sídla Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí informujeme, v roku 2016 chystáme v spektre kľúčových organizátorských podujatí v gescii ÚSŽZ spoločne s reprezentantmi spolkov, organizácií, ako aj jednotlivcami spomedzi našich krajanov, v poradí už 3. ročník Krajanského dvora v rámci  51. folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.  V tejto súvislosti dávame krajanom do pozornosti list, ktorým sa na nich obracia Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Milí krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  mesto Detva  organizujú v termíne od 8. do 10.7.2016  3. ročník Krajanského dvora v rámci  51. folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve. Zámerom podujatia je prezentovať a ponúkať návštevníkom podpolianskych slávností gurmánske špeciality, výrobky ľudovo-umeleckej tvorby, remeselnícke výrobky, kultúrno-vydavateľskú činnosť Slovákov zo zahraničia. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečuje záujemcom o Krajanský dvor materiálno-technické vybavenie (výstavné stánky, kuchyňu, ubytovanie, stravovanie).

Účasť na Krajanskom dvore podmieňuje úrad predložením projektu so zaujímavou ponukou typických jedál, remeselných výrobkov či umeleckých výtvorov charakterizujúcich kolorit, zvykoslovie a tradície Slovákov z danej krajiny, mesta či obce.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si preto dovoľuje vyzvať záujemcov z radov krajanských spolkov a združení, aby formou predloženého projektu poskytli konkrétnu ponuku na prezentáciu jedál a ľudovo-umeleckých predmetov charakteristických pre ich lokalitu. Lehota podávania projektov je do 30.11.2015. Najúspešnejší uchádzači budú včas kontaktovaní a následne sa zúčastnia  3. Krajanského dvora v rámci 51. folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.

                         

                          S pozdravom

      Ján Varšo

predseda ÚSŽZ