Predseda ÚSŽZ s P. Skubeňom aj o mladej generácii Slovákov v USA

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík prijal na pôde úradu v pondelok 18. júna Pavla Skubeňa, predsedu Spolku Slovákov v USA, kalifornskej krajanskej organizácie, ktorá vyvíja svoje aktivity v Los Angeles.

V rozhovore sa okrem iného zhodli v optimistickom duchu z aspektu oživenia záujmu mladých a novej generácie potomkov Slovákov v USA v ich aktivitách zapájania sa do krajanského spolkového života, ako aj prejavenia ich individuálnej činnosti v prospech dobrého mena Slovenska a vytvárania jeho pozitívneho imidžu v jednej z kľúčových oblastí Spojených štátov. P. Skubeň spomenul konkrétne prejavy týchto aktivít, spojených zväčša s organizovaním otvorených podujatí Slovákov so spoločensko-kultúrnym a rekreačno-oddychovým charakterom.

Podľa P. Skubeňa sú si Slováci žijúci v USA vedomí toho, že zdroje Slovenskej republiky sú v rámci podpory o ich vzdelávacie, kultúrne, vydavateľské, mediálne či duchovné aktivity prostredníctvom dotácií na projekty limitované. A tak aj preto s porozumením ocenil skutočnosť, že Slovensko s týmito zdrojmi narába nanajvýš starostlivo a účelne, pričom na podporu krajanského života ich dáva tam, kde sú najpotrebnejšie. I. Furdík počas rozhovoru ocenil konštruktívny a vnímavý postoj svojho hosťa a zaželal mu veľa tvorivého odhodlania vo veci posilňovania národného povedomia Slovákov v Kalifornii.