Predseda ÚSŽZ v Martine na vernisáži výstavy o Slovákoch v Maďarsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v piatok 7. marca 2014 zúčastnil v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine na vernisáži výstavy s názvom  Naša budúcnosť v našej minulosti, ktorá predstavuje živé tradičné kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v Maďarsku v desiatich obrazoch formou 3D.

Výstavu pripravili Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Nezisková verejnoprospešná hospodárska spoločnosť Legatum s.r.o.  a Slovenské národné múzeum v Martine. Hosťovanie výstavy sa realizuje pod záštitou Jána Fuzika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Hostiteľom výstavy je Slovenské národné múzeum v Martine.