Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na pôde Veľvyslanectva SR vo Viedni odovzdala knihy pre potreby študentov Gymnázia Komenského vo Viedni

Dňa 25. 2. 2010 predsedníčka ÚSŽZ V. Prívarová odovzdala na pôde veľvyslanectva SR vo Viedni vecný dar ÚSŽZ vo forme kníh pre potreby Gymnázia Komenského vo Viedni. Na základe pozvania veľvyslanca SR v Rakúsku p. Petra Lizáka sa na rokovaní okrem veľvyslanca SR a predsedníčky ÚSŽZ zúčastnila predsedníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku p. Ingrid Konrad, predseda Slovenského školského spolku SOVA p. Vladimír Mlynár, riaditeľka Gymnázia Komenského vo Viedni p. Helena Huber a starosta Školského spolku Komenský p. Karl Hanzel. Dar bol oficiálne odovzdaný predsedovi Slovenského školského spolku SOVA p. Mlynárovi, v ktorého vlastníctve budú knihy oficiálne vedené. Zástupcovia školy odovzdali poďakovanie gymnázia a špeciálne žiakov tejto školy za nevšedný dar, ktorý Slovenská republika prostredníctvom ÚSŽZ gymnáziu venovala. Poďakovanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za zrealizovanie tohto potrebného a užitočného daru vyjadril aj veľvyslanec SR vo Viedni p. Peter Lizák. Počas rokovania na ZÚ SR bola prediskutovaná otázka nájdenia najvhodnejšieho mechanizmu permanentnej podpory gymnázia zo strany Slovenskej republiky, pričom jednou z možností sa javí finančnú dotáciu realizovať cez Slovenský školský spolok SOVA v spolupráci so Školským spolkom Komenský. Predsedníčka ÚSŽZ otvorila aj otázku súvisiacu s vysielaním študentov slovenských škôl zo Slovenska na prax na Gymnáziu Komenského vo Viedni. Prijatie týchto študentov je formálne možné a predstavitelia školy prisľúbili preskúmať možnosť zrealizovania praxe študentov zo Slovenskej republiky na svojej škole. Predmetom ďalšieho rokovania bolo postavenie slovenskej menšiny v Rakúsku a jej aktuálne potreby.