Predsedníčka ÚSŽZ na konferencii v Bruseli

          Na základe pozvania Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli sa predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová zúčastnila na konferencii Identita – Slovensko a Európa, ktorá sa uskutočnila 9. 9. 2009 v reprezentačných priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Prednášateľmi na konferencii boli Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Ján Figeľ, člen európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu a kultúru a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová. Okrem prednášateľov sa na konferencii zúčastnili europoslanci a široké krajanské spoločenstvo.