Predsedníčka ÚSŽZ na podujatí Slovenská gazdinka v Budapešti


Dňa 20. 3. 2010 sa predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová zúčastnila na tradičnom podujatí Slovenská gazdinka, ktoré na pôde Veľvyslanectva SR v Budapešti už niekoľko rokov organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Podujatie je stretnutím žien slovenskej národnosti žijúcich v Maďarsku so ženami – predstaviteľkami verejného, spoločenského a kultúrneho života zo Slovenska. Toto neformálne a veľmi populárne stretnutie je spojené so súťažnou výstavou tradičných koláčov a zákuskov, diskusným fórom a kultúrnym programom.

V tomto roku už po štvrtý krát prijala pozvanie manželka prezidenta Slovenskej republiky p. Silvia Gašparovičová, ktorá v rámci svojho programu otvorila výstavu sladkých špecialít slovenskej tradičnej kuchyne a s krajankami sa porozprávala aj v rámci diskusie. Hodnotenie vystavených sladkých špecialít viedol veľvyslanec SR v Maďarskej republike p. Peter Weiss. Na tohoročnom diskusnom fóre pod názvom Učiteľka – matka – Slovenka sa zúčastnila taktiež predsedníčka ÚSŽZ, ktorá sa v úvode prihovorila všetkým prítomným slovenským ženám žijúcim v Maďarsku a v rámci diskusie sa dotkla viacerých tém týkajúcich sa  predovšetkým oblasti školstva a vzdelávania. Oboznámila prítomných s plnením aktuálnych úloh tak v prospech krajanov v Maďarsku, ako aj s aktivitami úradu v prospech krajanských spoločenstiev na celom svete. Víťazným slovenským gazdinkám odovzdala ceny Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 "Slovenska-gazdinka-009"