Predsedníčka ÚSŽZ na stretnutí Slovákov žijúcich v Rakúsku

            Na základe pozvania Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni sa dňa 10. decembra 2009 predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová zúčastnila na oslave 27. výročia založenia spolku a 20. výročia oslobodenia od komunistického režimu vo Viedni. Slávnostné podujatie sa konalo na pôde rezidencie veľvyslanca SR v Rakúsku Petra Lizáka. Prítomní predstavitelia krajanských spolkov v Rakúsku, členovia týchto spolkov a významné rakúske osobnosti si pripomenuli 20. výročie nežnej revolúcie a pádu komunizmu, ktoré bolo významným predelom v živote rakúskych Slovákov. Na slávnostnom podujatí bol prečítaný pozdravný list podpredsedu vlády SR D. Čaploviča. Predsedníčka ÚSŽZ zdôraznila vo svojom príhovore veľký význam obidvoch výročí a zároveň podčiarkla hlbokú symboliku tohto podujatia. V. Prívarová ocenila prácu predstaviteľov všetkých krajanských spolkov a poďakovala sa za všetko, čo robia v prospech slovenskej národnostnej menšiny v Rakúsku. Predsedníčka Rakúsko-slovenského spolku Ingrid Konrad, ktorá podujatie moderovala, vysoko ocenila spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a poďakovala sa za finančnú pomoc, ktorú spolky dostávajú prostredníctvom grantového systému úradu. Na podujatí dostala vyznamenanie významná osobnosť rakúskeho spoločenského a politického života – bývalý vicekancelár Rakúskej republiky Erhard Busek, ktorý významne prispieva k vzájomnému porozumeniu medzi národmi v strednej Európe.

            Predsedníčka ÚSŽZ rokovala aj s predstaviteľmi jednotlivých krajanských spolkov. Témou rozhovorov bolo predkladanie grantových žiadostí v roku 2010, podpora Školy Komenského zo strany ÚSŽZ formou nákupu kníh, organizovanie krajanských podujatí v Rakúsku. Zabezpečovanie starostlivosti Slovenskej republiky o svojich krajanov bolo témou rozhovoru V. Prívarovej s veľvyslancom SR v Rakúsku P. Lizákom a riaditeľkou Slovenského inštitútu vo Viedni Vierou Polakovičovou.