Predsedníčka ÚSŽZ navštívila krajanskú komunitu v Poľsku.


Na základe pozvania Spolku Slovákov v Poľsku a generálneho konzula SR v Krakove Mareka Lisánskeho sa v dňoch 7. – 9. 2. 2010 uskutočnila pracovná cesta  predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej v Poľsku. Cieľom návštevy bola účasť na prehliadke slovenského folklóru Fašiangy /Ostatky/, ktorú Spolok Slovákov v Poľsku pravidelne organizuje  v Krempachoch.

Účasť na podujatí využila predsedníčka úradu k návšteve jednotlivých lokalít, v ktorých žijú Slováci. V Novej Belej si prezrela Centrum slovenskej kultúry, ktorého výstavbu významne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojho grantového systému a ktorý by sa mal dokončiť tento rok. V Novej Belej sa V. Prívarová stretla aj s členmi miestnej slovenskej komunity a zúčastnila sa sv. omše slúženej v slovenskom jazyku.

 Ďalšou navštívenou lokalitou bola Jablonka, kde si predsedníčka ÚSŽZ v sprievode generálneho konzula M. Lisánskeho a konzula ZÚ SR vo Varšave L. Lopatníka prezrela pozemok, ktorý v centre obce na výstavbu Centra slovenskej kultúry z grantových prostriedkov ÚSŽZ zakúpil SSP. Počas návštevy Jablonky sa uskutočnilo aj rokovanie s oblastnou skupinou SSP. Slováci z oravskej Jablonky vyjadrili naliehavú potrebu vybudovať dom slovenskej kultúry aj v oravskej časti, nakoľko slovenský život bez adekvátneho priestoru na stretávanie tu veľmi upadá.

V. Prívarová počas svojej pracovnej cesty navštívila aj centrálu Spolku Slovákov v Krakove, kde sa podrobne oboznámila s jeho činnosťou, realizovala obhliadku tlačiarne a navštívila redakciu časopisu Život.

Na spoločnom rokovaní za prítomnosti generálneho konzula, generálneho tajomníka SSP a šéfredaktorky časopisu Život sa predsedníčka ÚSŽZ stretla so splnomocnenkyňou vojvodu Malopoľského vojvodstva pre národnostné menšiny p. E. Myrga-Wojtowiczovou, s ktorou prerokovala aktuálnu situáciu slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Témou rozhovoru bola aj možnosť zriadenia a pomoc poľskej strany pri príprave muzeálnej expozície venovanej slovenskej národnostnej menšine v Poľsku a možná inštalácia pamätných tabúľ významným osobnostiam – hercovi M. Dočolomanskému