Predsedníčka ÚSŽZ rokovala s arcibiskupom – metropolitom

Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová rokovala 25. februára 2009 s bratislavským arcibiskupom – metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Ťažiskom ich rozhovoru boli aktuálne otázky týkajúce sa náboženského života Slovákov žijúcich v zahraničí. Vilma Prívarová arcibiskupa informovala o požiadavkách krajanov v súvislosti s obsadením farností slovenskými kňazmi v krajinách s početnou krajanskou komunitou. Rokovala tiež o možnostiach finančnej pomoci pre vybrané misie, ktoré vo svojich krajinách nemajú dostatočnú finančnú a materiálnu podporu. Súčasne arcibiskupa informovala o podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity misií, zborov a cirkevných spoločenstiev v zahraničí.

Vilma Prívarová požiadala arcibiskupa Zvolenského o spoluprácu pri zabezpečovaní študijných pobytov pre kňazov zo slovenského prostredia v zahraničí na Slovensku, ako aj pri zabezpečovaní náboženskej literatúry pre krajanské komunity. Na záver rokovania arcibiskup Zvolenský podporil myšlienku zorganizovať v roku 2010 tematickú konferenciu o pastorácii Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

"Sample