Predsedníčka ÚSŽZ rokovala s generálnou riaditeľkou Slovenského rozhlasu

            Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová rokovala dňa 30. marca 2009 s generálnou riaditeľkou Slovenského rozhlasu Miloslavou Zemkovou. Predsedníčka úradu informovala generálnu riaditeľku o Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a z nej vyplývajúcich úloh, ktoré sa týkajú podpory krajanských rozhlasových médií. Miloslava Zemková v tejto súvislosti zdôraznila, že aj Slovenský rozhlas už dlhodobo podporuje tieto médiá a má s nimi uzatvorené zmluvy, ktoré akcentujú rôzne formy spolupráce.

Predmetom rokovania bola aj téma vytvorenia pravidelnej cyklickej relácie v SRo, ktorá by sa zaoberala výhradne krajanskou problematikou. Riaditeľka Slovenského rozhlasu sa k tomuto návrhu vyjadrila kladne a prisľúbila pripraviť pracovný návrh projektu s viacerými minutážovými alternatívami a finančným krytím.

Obe strany sa na záver dohodli na iniciovaní dohody medzi Slovenským rozhlasom a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá by sa týkala možnosti využitia archívu Slovenského rozhlasu pre dokumentačné a vzdelávacie potreby úradu, ako aj krajanského rozhlasového vysielania.