Predsedníčka ÚSŽZ rokovala s rektorom Univerzity Komenského Františkom Gahérom


Dňa 16. 2. 2010 sa na pôde univerzity uskutočnilo rokovanie predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy Prívarovej s rektorom Univerzity Komenského Františkom Gahérom. Vzhľadom na to, že úrad v ostatnom období zaregistroval viacero podnetov zo strany krajanov ohľadne školného, hlavnou témou rokovania boli poplatky za štúdium na fakultách Univerzity Komenského týkajúce sa štúdia Slovákov zo zahraničia, ktorí nie sú poberateľmi krajanských štipendií.

Rektor F. Gahér informoval predsedníčku ÚSŽZ V. Prívarovú, že všetci študenti z krajín EÚ študujú na slovenských vysokých školách za tých istých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zároveň objasnil, že od 1. 1. 2010 v zmysle novely zákona o vysokých školách nemusia už ani Slováci zo Srbska platiť za štúdium a o tejto skutočnosti sú v týchto dňoch všetci študenti postupne informovaní.

Počas rokovania sa rektor UK a predsedníčka ÚSŽZ zaoberali taktiež témami a úlohami z oblasti vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sú súčasťou vládou prijatej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.