Predvianočné stretnutie Slovákov v Miláne

Slováci žijúci v Taliansku sa združujú najmä v spolkoch v Miláne, Turíne a Neapoli. Takýmto spôsobom majú naši krajania možnosť stretávať sa v tých centrách krajiny, v ktorých žije a pôsobí najviac Slovákov.

Združenie krajanov a priateľov Slovenska rozvíja svoje aktivity v Miláne. S príchodom najkrajších sviatkov roka aj toto združenie koncentruje svoje úsilie na čo najhodnotnejšie kultúrno-duchovné pripomienky.  A tak aj preto sa obracia na krajanov s príťažlivým podujatím – sobotňajším spoločensko-kultúrnym popoludním pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša 1. decembra 2012 v priestoroch oratória farnosti San Gregorio Magno.

Viac informácií v pozvánke na podujatie vo fotogalérii.