Prejavy úcty jubilujúcemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi

Bazilikou svätého Emeráma sa v nedeľu 19. januára 2014 niesli ďakovné i prosebné modlitby za kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý v týchto dňoch slávi 90 rokov života. Slávnostnej svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Ako informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, priestor katedrálneho chrámu zaplnili mnohí veriaci, kňazi, diakoni, bohoslovci, rehoľníčky i rehoľníci. Prítomný bol aj emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.

Hlavný celebrant v homílii hovoril o kardinálovi Korcovi ako o jednom zo svedkov viery, ktorí mali milosť nielen v Krista veriť, ale preňho aj trpieť. „Pri jeho vzácnom životnom jubileu je potrebné zastaviť sa, lebo ide o výnimočnú a vzácnu chvíľu. Veď bohatá činnosť života otca kardinála je odrazom takmer päťdesiatročného dramatického diania Cirkvi na Slovensku – v minulom, ale aj v tomto storočí“, povedal biskup Judák. Pripomenul najdôležitejšie úseky života kardinála Korca, dostanúc sa až k súčasnosti: „Teraz v tôni nitrianskej katedrály, so zoslabeným zdravím, v byte s tým istým skromným zariadením ako mal biskup – robotník v Bratislave, sa usiluje plniť Božiu vôľu tak, ako ju konal celý požehnaný život. (…) A hoci sa utiahol do súkromia, predsa na jeho hlas, najmä v rozhodujúcich a neľahkých okamihoch rozhodovania, čaká nielen kresťanská verejnosť aj dnes“.

Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby žili svoje povolanie, ktoré dostali od Boha tak, ako ho žije jubilujúci kardinál Ján Chryzostom Korec.  V závere svätej omše tlmočil biskup V. Judák prítomným pozdrav od jubilanta s uistením, že v modlitbe každodenne myslí na celé Slovensko.

X                                   X                                     X

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Igora Furdíka v mene státisícov našich krajanov v zahraničí sa v týchto dňoch pripája ku gratulantom k požehnanému životnému  jubileu kardinála Jána Chryzostoma Korca. Slováci žijúci v zahraničí oceňujú a vyzdvihujú jeho posolstvá naplnené vrúcnosťou nielen v mene všeobjímajúcej lásky, citu a vzťahu k blížnemu tak, ako tieto deklaruje Písmo, ale aj v priblíženiach viery a učenia Kristovho vo vzťahu k žitiu slovenského národa a Slovákov a k ich pevnému ukotveniu ku kresťanským hodnotám, ktoré ich oduševňujú a povzbudzujú tak v našej spoločnej vlasti – Slovensku, ako aj v ich domovských krajinách v cudzine.

X                                 X                                  X

Kardinál Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v okrese Topoľčany. V deň jeho 90. narodenín v stredu 22. januára sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutoční slávnostná akadémia k životnému jubileu kardinála Korca. V ten istý deň si budú môcť dať záujemcovia opečiatkovať listové zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou s portrétom kardinála, používanou pri príležitosti jeho 90. narodenín. Autorom je Adrian Ferda. Pečiatka bude na Pošte Nitra 1 na požiadanie ešte nasledujúcich osem dní.

Vo štvrtok 23. januára získa kardinál Korec čestný doktorát Univerzity v Liverpoole. „Kardinál Korec sa nebude môcť na tejto významnej udalosti osobne zúčastniť. Ocenenie za neho prevezme v Metropolitnej Katedrále veľvyslanec Slovenska v Londýne Miroslav Wlachovský,“ uviedol hovorca Nitrianskeho biskupstva Miroslav Lyko.