Prelet nad životom, alebo Soňa Valentová na besede vo Viedni

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni každý mesiac zaujme príťažlivou ponukou programu, v ktorom si nájdu svoje pravidelné miesto výstavy, prezentácie zaujímavých kníh v rámci stretnutia s ich autormi, ako aj bezprostredné dotyky s osobnosťami slovenského kumštu, divadla a filmovej tvorby. Prierez a ponuka septembrových podujatí tento trend iba potvrdzuje.

Z viacerých kultúrno-spoločenských podujatí si akiste zasluhuje pozornosť beseda s herečkou Soňou Valentovou, ktorá sa uskutoční  v priestoroch Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni vo štvrtok 27. septembra 2012 o 19.00 h. Na bezprostrednom stretnutí so S. Valentovou bude účinkovať aj jej dcéra – muzikálová speváčka Katarína Hasprová, ktorá obohatí program ukážkami zo svetoznámych muzikálov.

Soňa Valentová patrí medzi slovenskú hereckú elitu. Za sebou má stovky postáv v televíznych inscenáciách, filmoch i divadle, za ktoré získala množstvo ocenení. Patrí medzi ne napríklad slovenská divadelná Cena Janka Borodáča, ocenenie Zlatý krokodíl za televízne vystúpenia, ale i titul Zaslúžilá umelkyňa. Je nositeľkou Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy v oblasti kultúry. Na javisku už desiatky rokov prejavuje nielen svoj pôvab, ale i schopnosť komediálnej nadsádzky. Vďaka tanečným vlohám dokonale stvárňuje i pohybovo náročné postavy alebo prejavuje skvelé spevácke vlohy.

Viac o septembrovom programe Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni:

RSKS Sept 2012