Prelínanie vzťahov Slovákov a Chorvátov prezentuje Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice pripravilo výstavu  pod názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá je prezentovaná v partnerskej organizácii v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, a to v termíne od 8. marca do 30. apríla 2019. Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku,  Istrijská 68, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves. Na slávnostnom otvorení inšpiratívnej výstavy sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Autorka Silvija Lučevnjaková, kustódka a riaditeľka Vlastivedného múzea Našice, prostredníctvom 16-tich panelov približuje fenomén vysťahovalectva Slovákov, ktorí sa približne od začiatku 18. storočia usádzali na juhu bývalého Uhorska. Práve kultúrno-historický a politický kontext vysťahovania sa Slovákov do regiónu Našíc a podpora sťahovania Slovákov šľachtickou rodinou Pejačević do tejto oblasti Slavónie je centrom záujmu už spomínanej výstavy. V úvode návštevníkom pútavým spôsobom bližšie predstaví príčiny a časové obdobia – tzv. vlny vysťahovalectva Slovákov do Chorvátska, najmä do regiónu Našíc.  Ďalšie časti výstavy oboznámia návštevníkov s pôsobením šľachtickej rodiny Pejačević a ich podporou prisťahovaných Slovákov v tejto oblasti.  V závere výstava prezrádza významné výročia, a to 140 rokov od založenia obce Markovec Našický a 130 rokov od založenia obce Jelisavec Slovákmi.

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov podáva nielen ucelený obraz vysťahovalectva Slovákov do regiónu Našíc, ale takisto nevtieravým spôsobom ponúka možnosť návštevníkom k zamysleniu sa nad stále aktuálnou otázkou migrácie obyvateľstva.

Výstava je vybavená trojjazyčným katalógom v chorvátskom, slovenskom a nemeckom jazyku, keďže zámerom je predstaviť ju aj medzi Chorvátmi žijúcimi v Rakúsku a Maďarsku, najmä medzi burgenlandskými Chorvátmi, ale samozrejme aj Slovákmi v Chorvátsku.

Projekt sa koná pod záštitou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave s podporou Rady pre národnostné menšiny ChR, Zväzu Slovákov, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka.

Názov podujatia: výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Miesto konania:  Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,  Istrijská 68, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

Termín konania: výstava je verejnosti prístupná do 30. apríla 2019

 

Pripravila: SANDRA KRALJ VUKŠIĆ