PREMIÉRA POD POĽANOU: otvorenie 6. Krajanského dvora v Detve mohli v priamom prenose sledovať Slováci v celom krajanskom svete!

Hoci jedinečnosť a krehká zmyselnosť našej krásnej folkloristiky vo všetkých jej prejavoch sa spája s posolstvami stáročí, jej príťažlivosť s ovlažením ducha a povzbudením mysle sa snažíme sprostredkovať v prepojení na modernu komunikačných technológií. Tu a teraz! Tento motív by aj v budúcnosti mohol v snažení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí čo najbezprostrednejšie spájať slovenský krajanský svet aj prostredníctvom priamych internetových prenosov z kľúčových kultúrno-spoločenských podujatí s prezentáciou krajanov v ich materskom štáte zvýrazniť potrebu ich vzájomnej žičlivosti a spolupatričnosti, o ktoré sa spoločne snažíme.

ÚSŽZ si je vedomý, že v úsilí posilniť komunikáciu krajanov nielen medzi nimi samotnými, ale aj dialóg krajanských komunít s ÚSŽZ a skrze neho aj všeobecne so Slovenskom , sa otvárajú nové možnosti s podporou internetových technológií. V piatok 12. júla 2019 v čase od 17.00 do 18.00 h sme vďaka nášmu partnerovi, agentúre Creativ line s. r. o., mohli sprostredkovať celému krajanskému svetu dianie v Detve zo slávnostného otvorenia 6. Krajanského dvora historicky prvým priamym internetovým prenosom, ktorý Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí počas svojho pôsobenia uskutočnil.

ÚSŽZ organizuje toto trojdňové podujatie v rámci Podpolianskych folklórnych slávností v Detve, pričom jeho dominantnou myšlienkou je – okrem zbližovania krajanských komunít z rôznych štátov Európy a v tomto roku dokonca zo zámoria (na Krajanskom dvore vystupovali na radosť publika deti a omladina z Detského folklórneho súboru ŠARIŠAN z amerického Detroitu!) – najmä prezentácia gurmánskych výtvorov a jedál z receptúr starých materí v rôznych krajanských prostrediach, ako aj ukážky remeselnej zručnosti, ľudovej tvorby a kumštu Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

VIDEO ZÁZNAM HISTORICKY PRVÉHO

PRIAMEHO INTERNETOVÉHO PRENOSU

Z KRAJANSKÉHO DVORA V DETVE

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=PLJc6M5tZLc