Prestížne ocenenie Ondrejovi Csasztvanovi, riaditeľovi Cervinus Teátrum v Sarvaši, z rúk prezidenta Maďarska Jánosa Ádera

Prezident Maďarska János Áder pri príležitosti štátneho sviatku odovzdal v nedeľu 15. marca 2020 ONDREJOVI CSASZTVANOVI, riaditeľovi Neziskovej umeleckej s. r. o. Cervinus Teátrum v Sarvaši, Cenu Maďarského zlatého záslužného kríža občianskeho radu ako uznanie jeho výnimočnej práce v pozícii vedúceho inštitúcie a za výsledky dosiahnuté na poli zachovávania maďarských a slovenských ľudových tradícií v Karpatskej kotline. Zlatý radový kríž Maďarska a jeho udelenie významnému predstaviteľovi slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku je zároveň aj prejavom ocenenia prínosnej činnosti vedúceho kultúrnej inštitúcie na vysokej profesionálnej úrovni.

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa po informácii o udelení prestížneho ocenenia pánovi Ondrejovi Csasztvanovi, ktorú mu sprostredkovala Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, o. i. vyjadril, že „úprimne blahoželá Ondrejovi Csasztvanovi k získaniu maďarského štátneho ocenenia a želá mu, rovnako ako aj celej slovenskej komunite v Maďarsku, ďalšie úspechy pri uchovávaní, prezentovaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií v Maďarsku, na Slovensku a v ďalších krajinách.“

ZDROJ: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

PODROBNEJŠIE: https://www.facebook.com/cervinusteatrumhu/posts/2743024615765845

 

Na titulnej fotografii:

Ondrej Csasztvan v debate s kolegami v Cervinus Teátrum v Sarvaši.

FOTO:  Cervinus Teátrum Sarvaš

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy z návštevy Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, a bývalého predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka, v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši, kde bol v máji 2016 medzi účastníkmi stretnutia a následnej neformálnej besedy aj pán Ondrej Csasztvan.

FOTO: ĽUDO POMICHAL