Prezentácia kníh o Slovákoch v Maďarsku

12. februára 2009 zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku prezentáciu troch kníh: Pitvaroš a Pitvarošania, zost. Michal Kožuch a Juraj Majo; Anna Kováčová: Život a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867 – 1918); Ján Gomboš: Slováci v južnej časti Dolnej zeme. Na podujatí v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave, na ktorom prítomných pozdravila predsedníčka úradu Vilma Prívarová, sa zúčastnili a prihovorili autori, zostavovatelia i recenzenti prezentovaných publikácií.

Pozvánku si môžete stiahnuť tu