Prezentácia monografie výtvarníčky Nataše Floreanovej


Galéria mesta Bratislavy (GMB), ktorá si v tomto roku pripomína polstoročné jubileum svojho vzniku, od roku 1999 systematicky prezentuje tvorbu autorov, ktorí majú korene na Slovensku a dlhé roky pôsobili v zahraničí (grafik a maliar Koloman Sokol, sklár Ján Zoričák, Dezider Hoffmann a ďalší fotografi). Pred tromi rokmi vystavila najnovšie grafické listy Nataše Floreanovej (Natasha Florean), výtvarníčky žijúcej v Austrálii.

Floreanová odišla roku 1969 do Sydney, kde absolvovala štúdium Bachelor of Arts Degree na University of Sydney. V tomto meste študovala postgraduálne grafiku na National Arts School, neskôr maľbu vo Florencii na Scuola Lorenzo di Medici. Za svoju tvorbu získala viacero  významných ocenení. V piatok 28. októbra bude v Mirbachovom paláci, sídle GMB na Františkánskom námestí v Bratislave, prezentácia monografie Nataše Floreanovej. Jej autorom je riaditeľ GMB Ivan Jančár.