Prezentácia práce slovenského archeologického tímu v Kuvajte

Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte zorganizoval dňa 21.2. pre Slovákov žijúcich v Kuvajte a českú komunitu spoločenské podujatie spojené s výletom na ostrov Fajlaka, kde v súčasnosti pôsobí výskumný tím Archeologického ústavu SAV Nitra pod vedením riaditeľa ústavu doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc.

Skupina 71 Slovákov a Čechov mala možnosť si pozrieť výskumné miesta, kde pracovníci AÚ SAV realizujú výskum, ich laboratóriá a spôsob výskumu a komunikovať i s predstaviteľmi NCCL, pod ktorým sú archeologické výskumy realizované.

Zároveň si komunita pozrela i budovy, ktoré boli zasiahnuté počas irackej invázie do Kuvajtu v 90. rokoch a pripomenula si účasť československých vojakov na oslobodzovacích bojov.

Slováci a Česi so svojimi rodinami mali možnosť spoločne si pozrieť a využiť miesta, ktoré Fajlaka ponúka turistom.

Podujatie bolo pokrývané celoštátnou televíziou Kuvajtu KWTV2 a médiami VOOP, z ktorého boli spracované spravodajstvá. KWTV2 odvysielal 23.2. v hlavných večerných správach spravodajstvo z podujatia i interview s účastníkmi.

Podujatie sa stretlo s pozitívnou odozvou zo strany slovenskej a českej komunity, ale aj zo strany kuvajtských inštitúcií a médií.

Výstup kuwajtskej televízie si môžete pozrieť tu:

KWTV2
https://youtu.be/rI02KHYE7WQ

VOOP
https://www.facebook.com/voopmedia/videos/554658065140046/