Prezident SR A. Kiska navštívil Slovákov z Vojvodiny na veľtrhu ITF Slovakiatour

Vo štvrtok 29. januára 2015 otvoril svoje brány pre odbornú verejnosť z roka na rok populárnejší, prestížnejší a aj navštevovanejší medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Na jeho 21. ročníku sa v areáli bratislavskej Incheby zúčastňuje vyše 360 vystavovateľov z 22 krajín. Súbežne sa koná aj medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro s účasťou takmer 380 vystavovateľov zo 14 krajín. Oba veľtrhy sprevádzajú viaceré sprievodné výstavy. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda NR SR Peter Pellegrini, členovia vlády SR, predstavitelia diplomatických misií akreditovaných v SR a ďalší hostia. Počas otváracieho dňa zavítal medzi vystavovateľov aj prezident SR Andrej Kiska.

Šéf slovenského parlamentu P. Pellegrini vyzdvihol skutočnosť, že počas svojej existencie sa veľtrh cestovného ruchu stal najreprezentatívnejším podujatím tohto druhu v strednej Európe. Je to, ako zdôraznil, aj veľká príležitosť na zviditeľňovanie Slovenska ako krajiny zaujímavej pre návštevníkov z celého sveta.

Stalo sa dobrou tradíciou, že v priestoroch Incheby majú svoj stánok aj Slováci zo Srbska. Okrem príťažlivostí dynamicky sa rozvíjajúceho turizmu vo Vojvodine ponúkajúceho z roka na rok väčšie možnosti aktívneho oddychu, relaxu, cyklooturistiky a ekoturistiky, prezentujú v tomto roku tri organizácie našich krajanov aj kultúrny turizmus s akcentom na kultúrne dedičstvo vojvodinských Slovákov na Dolnej zemi, folkloristiku, tvorivú svojbytnosť insitného umenia majstrov z Kovačice.

V tomto roku reprezentujú ponuku slovenských vojvodinských centier turizmu a kultúry tri organizácie: Turistická organizácie Obce Kovačica, Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Ako vnímali otvárací deň ich predstavitelia?

„Veľmi príjemne, pretože sa medzi svojimi cítime naozaj ako doma. A keďže k nášmu prezentačnému stánku z Vojvodiny zavítal aj pán prezident Kiska a zdržal sa v obojstranne družnej debate, hneď bolo viac nielen veselia, ale aj záujmu o našu ponuku,“ hodnotila Katarína Mosnáková Bagľašová z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, pričom jedným dychom dodáva: „Prirodzene, že Slovákov na Slovensku najviac oslovujú kovačickí maliari a možnosť navštíviť dve galérie insitného umenia, avšak od mája 2014, keď sme sprístupnili verejnosti zrekonštruovaný dom Martina Jonáša so zaujímavou stálou expozíciou, ponuku kultúrneho turizmu priamo v Kovačici sme ešte viac rozšírili. Nevraviac, že tak Kovačica, ako aj Báčsky Petrovec postupne zvyšujú turistický potenciál, najmä vďaka obľúbeným rekreačno-oddychovým zariadeniam – či už je to plavecký komplex Relax v Kovačici alebo Aquapark Petroland v Báčskom Petrovci.“

S týmito a ďalšími destináciami turizmu Slovákov vo Vojvodine oboznámili Ivana Svetlíková, riaditeľka Turistickej organizácie Obce Kovačica, ako aj Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, aj prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Od Slovákov z Vojvodiny si odniesol aj darček – Milina Sklabinská mu venovala reprezentatívnu publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá je vari tým najvýrečnejším zrkadlom a zároveň pozvánkou na obdivovanie klenotov kultúrno-duchovného dedičstva, historických tradícií a autentickej živej kultúry, formujúcej sa v prostredí dolnozemských Slovákov vo Vojvodine už bezmála tri storočia.

Prirodzene, že veľtrh má okrem prezentačného aj kontraktačný záber. Ako sa prejavil tento dôležitý rozmer rozvoja turizmu pre Slovákov z Vojvodiny v úvodný deň v priestoroch ich stánku, okrášleného fotografiami Michala Madackého z Kysáča? „Nadviazali sme vzácne kontakty, naplánovali nejaké nové aktivity a projekty, hlavne s regiónmi Slovenska, akými sú Myjava alebo Žilinský samosprávny kraj. Je pre nás povzbudzujúce, že Slováci sa veľmi zaujímajú o Dolnú zem a nejeden si už naplánoval dovolenku v Kovačici, Báčskom Petrovci či v Novom Sade. V knihe Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú na veľtrhu prezentujeme, si dozaista nájdu aj iné zaujímavé destinácie, o ktorých doposiaľ nepočuli, ale ktoré ich nepochybne oslovia,“ uzatvára Katka Mosnáková Bagľašová z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, inak mimoriadne aktívna choreografka, folkloristka a interpretka ľudových piesní s neopakovateľne krásnym a podmaňujúcim hlasom. 

 

Text: POM

Foto: PAVEL SAMPOR

 

Na titulnej fotografii:

Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi počas jeho návštevy výstavného stánku Slovákov z Vojvodiny na veľtrhu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe venovala Milina Sklabinská (na snímke vľavo), riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov reprezentatívnu a mimoriadne úspešnú publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.

Vo fotogalérii:

Medzi vystavujúce organizácie turizmu Slovákov vo Vojvodine zavítala aj Jeho Excelencia Šani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku (na snímke v strede).

Prostredie veľtrhu užitočne využili aj folkloristi: Katarína Mosnáková Bagľašová (na snímke vľavo) za asistencie Ivany Svetlíkovej dohovára s Igorom Kováčom, hovorcom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, inšpiratívne návrhy v rámci organizovania seminára fujaristov.

Pohoda pred výstavným stánkom Turistickej organizácie Obce Kovačica – zľava: Ivana Svetlíková, Katka Mosnáková Bagľašová, Igor Kováč a Milina Sklabinská.