Prezident SR udelil Anne Ištvánovej Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam

V utorok 7. januára 2014 udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti 21. výročia samostatnej slovenskej štátnosti vyznamenania. Ocenil nimi prácu, úspechy, občianske postoje a zásluhy o dobré meno Slovenska v zahraničí 16 osobností z rôznych sfér spoločenského života. V Rytierskej sieni Bratislavského hradu zaznelo laudatio aj na počesť Anny Ištvánovej, dlhoročnej výnimočnej zástankyne a podporovateľke slovenskej menšiny v Maďarsku. Anna Ištvánová, ako píšeme na webovej stránke ÚSŽZ na inom mieste, skonala po dlhej a ťažkej chorobe 2. januára 2014, iba päť dní pred slávnostným okamihom, ktorý by bol pre ňu ohromným a zaslúženým zadosťučinením za jej prínos pre celý slovenský krajanský svet.

Prezident SR udelil pani Anne Ištvánovej In memoriam Rad Bieleho dvojkríža III. triedy. Vysokým vyznamenaním ocenil celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, o ktoré sa v bašte dolnozemských Slovákov v Maďarsku – Békešskej Čabe, pričiňovala niekoľko desaťročí svojím dennodenným prístupom a vkladom v špecificky neľahkých podmienkach oživotvorenia slovenského jazyka a kultúry, ich vzdelanostného a spoločenského zázemia, a tým aj náležitej akceptácie Slovákov väčšinovým maďarským národom. Štátne vyznamenanie pre zosnulú Annu Ištvánovú prevzal z rúk Ivana Gašparoviča na slávnostnom akte Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jedno z vysokých ocenení – Rad Bieleho dvojkríža II. a III. triedy, Rad Ľudovíta Štúra II. a III. triedy, Pribinov kríž I. a II. triedy a Medailu prezidenta SR si v prítomnosti členov vlády, Národnej rady SR, šéfov samosprávnych krajov a diplomatov, prevzali na znak ocenenia ich práce, úspechov a angažovanosti pre Slovensko aj ďalší vyznamenaní. Bol medzi nimi aj náš krajan žijúci v Českej republike – pán Imrich Gablech, 98-ročný rodák zo slovenského Hrachovišťa (ako premiant triedy ukončil Gymnázium v Novom Meste nad Váhom), žijúci v Havlíčkovom Brode, plukovník vo výslužbe. Prezident SR mu udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy – vojenský, ktorým  ocenil jeho aktívnu účasť v oslobodzovacom boji proti fašizmu a celoživotné úsilie pri obrane demokracie. Pán Imrich Gablech je jedným z posledných žijúcich česko-slovenských veteránov, ktorí sa preslávili v 2. svetovej vojne vo Veľkej Británii v službách perutí RAF. Imrich Gablech pôsobil ako riadiaci veliteľ letovej prevádzky  311. bombardovacej perute RAF, pričom sa zapísal husárskym kúskom, keď v úlohe jediného riadiaceho veliteľa na letiskovej veži dokázal sám v priebehu jedinej hodiny navigovať na pristávanie rovnú stovku bombardérov!

Ocenenia osobnostiam vedy, ekonomiky, kultúry a športu

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelil prezident ekonómke a bankárke Elene Kohútikovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva SR. In memoriam udelil toto ocenenie jazykovedcovi a vysokoškolskému pedagógovi Jozefovi Mistríkovi. Hlava štátu ocenila jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal aj lekár, reumatológ Jozef Rovenský za jeho mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva, školstva, vedy a výskumu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Prezident týmto radom ocenil aj Františka Trebuňu a jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Stavbár a projektant Anton Bezák si za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, techniky a hospodárstva SR vyslúžil od hlavy štátu Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Toto ocenenie získal aj paraolympijský športovec Štefan Kopčík, prezident mu ho udelil za mimoriadne zásluhy o rozvoj paraolympijského športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Riaditeľka občianskeho združenia pre hendikepované deti a mládež Dagmar Kozáková si rad odniesla za mimoriadne zásluhy v oblasti sociálnej práce s mládežou.

Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti výtvarného umenia dostali akademickí maliari Martin Činovský a Rudolf Krivoš. Spisovateľ a publicista Rudolf  Dobiáš si za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd vyslúžil Pribinov kríž II. triedy. Toto isté ocenenie získal aj spisovateľ a dramatik Karol Horák za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR. Speváčka folklórnych piesní Anna Hulejová si ho odniesla za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti ľudového umenia. Pribinov kríž II. triedy dostala aj divadelná, televízna a rozhlasová herečka Eva Krížiková. Prezident ocenil jej mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia. Medailu prezidenta SR si odniesol špeciálny pedagóg Miroslav Kuric. I. Gašparovič  ocenil jeho celoživotné významné zásluhy o rozvoj školstva.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.

 

Zdroj: TASR, RTVS

Foto: TASR (4), ĽUDO POMICHAL (1)

 

Na fotografiách:

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam pre Annu Ištvánovú prevzal z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík.

Na fotografii z prijatia krajanov v Prezidentskom paláci v Bratislave z 30. októbra 2012 je zachytený okamih bezprostrednej debaty prezidenta SR Ivana Gašparoviča s pani Annou Ištvánovou.

Prezident SR ocenil Radom Bieleho dvojkríža II. triedy vojnového veterána Imricha Gablecha, slovenského rodáka žijúceho v Českej republike.