Príbeh krajanského dvora

Krajanský dvor v Detve

S cieľom vytvoriť podmienky na prezentáciu tradičnej kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí, ich zvykov, obyčají a s tým spätých gastronomických tradícií sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2014 rozhodol vybudovať osobitný areál v blízkosti Amfiteátra v Detve, ktorý bude miestom stretávania sa krajanov počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. K tradičnému programu Krajanskej nedele tak pribudol nový krajanský segment, ktorý v sebe zahrnul gastronomické špeciality, prezentáciu starých remesiel a kultúrny program na javisku. Areál tvoril súbor štylizovaných drevených domčekov (5 ks) a jarmočných stánkov  (8 ks), usporiadaných do kompaktného celku, ktorého súčasťou bolo aj takzvané Humno – priestor uprostred areálu s možnosťou posedenia (a neskôr aj výstav tematicky spojených s programom KN) .

1. Dolnozemský dvor sa konal v čase od 11. – 13. júla 2014 v rámci 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 

***

Po prvom ročníku Dolnozemského dvora, ktorý v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v roku 2014 zaznamenal pozitívne ohlasy sa spoluorganizátori rozhodli pokračovať s takto vytvoreným konceptom a zároveň vykonať aj niektoré zmeny. Medzi prvými bola zmena názvu z Dolnozemský na Krajanský dvor, s cieľom povzbudiť krajanské spolky z celého sveta (nielen z oblasti tzv. Dolnej zeme), aby tu prezentovali svoju činnosť. Rozšírené bolo aj materiálno technické zázemie areálu. Pribudlo drevené rozkladacie pódium, vstupná detvianska brána, plot, ktorý ohradil celý areál dvora a drevené prístrešky so sedením. 

2. Krajanský dvor sa konal v čase od 10. – 12. júla 2015 v rámci 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

***

V rámci príprav 3. Krajanského dvora vyzval ÚSŽZ záujemcov, aby navrhli vizuálnu identitu podujatia. Do stanoveného termínu boli prijaté tri návrhy na logo Krajanského dvora a členovia komisie dňa 6. mája 2016 určili za víťazný kompletný grafický návrh loga, ktorý autorsky vytvoril Ivan Bagľaš z Aradáča. Víťazný návrh podľa jednohlasnej mienky členov komisie námetovo, koncepčne i vizuálne vyjadroval myšlienkové, obsahové i emotívne posolstvo podujatia s názvom Krajanský dvor, a  jeho voľba za propagačno-mediálny nosič bola v plnej miere opodstatnená. V rámci príprav tretieho ročníka podujatia boli vyhotovené aj ďalšie dva jarmočné stánky a propagáciou podujatia v krajanskom svete sa v treťom ročníku podarilo zabezpečiť aj účasť z Francúzska a Poľska.  

3. Krajanský dvor  prebiehal v čase od 8. – 10. júla 2016 v rámci 51. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

***

S cieľom rozšíriť areál Krajanského dvora a obohatiť jeho obsahovú ponuku bol v roku 2017, v areáli Krajanského dvora vybudovaný nový objekt – Zvonica. Zvonica bola v úvodnom programe posvätená a stala sa miestom stretávania a posedenia návštevníkov Krajanského dvora. Výstavbou drevenej Zvonice sa vytvorila možnosť usporiadania tematických výstav  v objekte Humna a tak sa v rámci 4. ročníka, uskutočnila výstava „Masky a maškary v ľudovej kultúre“, ktorú pripravila Matica slovenská z Martina a ktorá nadväzovala na tému 44. ročníka Krajanskej nedele.  V samotnom areáli 4. Krajanského dvora boli vystavené Insitné dáždniky z Kovačice a v novovystavanej drevenej Zvonici boli predstavené fotografie 3. ročníka Krajanského dvora, ktorých autorom je Vladimír Linder z Kanady. Areál bol zároveň rozšírený aj o dva jarmočné stánky. Po prvýkrát sa v tomto ročníku konala krajanská výstava aj v priestoroch Mestského úradu v Detve. Šlo o výstavu akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča „Lesy a roviny“ a jej kurátormi boli Milan Malček a Vladimír Valentík.

4. Krajanský dvor sa konal v čase od 7.– 9. júla 2017 v rámci 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

***

5. ročník Krajanského dvora nás uistil, že o tento druh prezentácie krajanskej kultúry existuje veľký záujem nielen návštevníkov, ale aj priamych účastníkov z radov krajanov. Na výzvu účinkovať v programe Krajanského dvora zareagoval veľký počet krajanských subjektov. Príprava Krajanského dvora prebiehala už v zabehnutých mantineloch a snažila sa o tematické prepojenie s programom Krajanskej nedele. V objekte Humna sa predstavilo Slovenské kultúrne centrum z Našíc s výstavou Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek autoriek Sandry Vukšić Kralj a Tatjany Sjeničanin z Chorvátska. Výstavu vhodne doplnili dožinkové vence, ktoré boli použité v scénickom programe 45. Krajanskej nedele. V rámci prijatia u primátora Detvy J. Šufliarského sa konala vernisáž obrazov výtvarnej skupiny Kontrast z chorvátskeho Josipovca pod vedením učiteľky Anice Popovićovej. Kurátorom výstavy bol ľudový rezbár a výtvarník z Detvy Milan Malček, ktorý sa pozitívne zmienil o tom, že minuloročná výstava odštartovala prezentáciu krajanských umelcov v Detve.

5. Krajanský dvor prebiehal v čase od 6. – 8. júla 2018 v rámci 53. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

***

Záujem o účasť v 6. ročníku Krajanského dvora bol veľký a zúčastnili sa ho krajania z deviatich krajín: Čiernej Hory, Chorvátska, Maďarska, Francúzska, Poľska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny a USA. V humne bola nainštalovaná výstava Život pastierov, ktorú pripravila Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a v rámci prijatia krajanov primátorom mesta Detva sa uskutočnila aj svojrázna vernisáž výstavy Kovačická insita, ktorú predstavila riaditeľka združenia umelcov Mária Raspírová z Kovačice. ÚSŽZ aj v tomto roku pracoval na zvýšení tak obsahovej, ako aj technickej kvality podujatia a dal vyrobiť ďalšie dva jarmočné stánky.

Novinkou 6.  Krajanského dvora boli aj stretnutia predsedu ÚSŽZ Jána Varša so zástupcami krajanských tímov a spolkov. V piatok 12.7. o 18.00 hodine prijal predseda ÚSŽZ vo Zvonici zástupcov tímov účinkujúcich v programe 6. Krajanského dvora a v sobotu 13.7. o 20.00 hodine zástupcov spolkov a organizácií, ktoré sa zúčastnili 46. Krajanskej nedele. Na týchto stretnutiach prítomní v krátkosti predstavili svoju činnosť a zároveň to bol priestor na diskusiu k organizačným záležitostiam krajanských podujatí, ktoré prebiehajú každoročne v Detve a všeobecne na Slovensku. Hostiteľskou krajinou týchto stretnutí bola v tomto ročníku Ukrajina, presnejšie Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra zo Storožnice, ktorej predsedníčkou je Valéria Balanko.

6. Krajanský dvor prebiehal v čase 12. – 14. júla 2019 v rámci 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.