Príhovor Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ: "Na zreteli budem mať rovnosť všetkých krajanov a ich účinnejšiu komunikáciu so Slovenskom!"

Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa po menovaní vládou SR ujal svojej funkcie vo štvrtok 16. júla 2020. Príležitosť, ktoré nám moderné technológie dovoľujú byť v bezprostrednejšom kontakte, využíva, pozdraviac krajanov,  aj v prezentácii kľúčových podnetov v rámci otvorenej komunikácie so všetkými krajanmi žijúcimi za hranicami našej spoločnej vlasti.

Predseda ÚSŽZ vo svojom príhovore o. i. zdôrazňuje princíp rovnosti všetkých našich krajanov vo svete, pričom do popredia kladie podporu tých aktivít krajanských spolkov, organizácií, inštitúcií, ako aj jednotlivcov, ktoré majú na zreteli zachovanie a šírenie slovenského jazyka ako integrujúceho a kľúčového aspektu napomáhajúceho udržiavaniu národného povedomia a kultúrnej identity slovenských národnostných menšín a krajanských komunít Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ich vzťah a väzby s materským Slovenskom.

 

SLEDUJTE VIDEO-PRÍHOVOR MILANA JÁNA PILIPA,

PREDSEDU ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ: