Príhovor podpredsedu poradného zboru predsedu ÚSŽZ

Vážená pani predsedníčka vlády Slovenskej republiky,
vážený pán predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
vysokí a vzácni hostia,
milí spolurodáci,
Slováci zo zahraničia,

je pre mňa veľkým potešením a cťou, že môžem pozdraviť toto slávnostné zhromaždenie v pamätný deň zahraničných Slovákov. Dovoľte, aby som v svojom mene, ako aj v mene všetkých členov poradného zboru predsedu ÚSŽZ poďakoval Úradu vlády SR za vytvorenie dôstojného rámca pre tohoročné Dni zahraničných Slovákov, ktorých súčasťou je dnešná slávnostná spomienka pri základnom kameni slovenského vysťahovalectva. Naša vďaka patrí aj všetkým tým Slovákom zo zahraničia, ktorí pricestovali neraz z ďalekej cudziny, aby svojou prítomnosťou dali najavo spätosť so svojou vlasťou, s krajinou svojich predkov.

Obnovenie tradície slávnostných zhromaždení tu v Sade Janka Kráľa, za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov SR, ma napĺňa nádejou, že po rokoch stagnácie sa nám podarí posunúť slovensko-slovenské vzťahy na kvalitatívne vyššiu úroveň. Takýto posun by podľa mojich predstáv mohol otvoriť možnosti aktívnej propagácie a podpory záujmov SR zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tomto duchu prajem všetkým príjemný a radostiplný deň.

Dušan Klimo