Priority vzdelávania budúcnosti: wellbeing, konektivita a inovácie

Aké deti by mali vychádzať zo škôl, aby boli pripravené na život? Čo prezrádzajú v súčasnosti dostupné dáta napríklad o motivácii žiakov a uplatnení našich absolventov na trhu práce? Je možné zjednotiť snahy z rôznych sektorov, aby sa v školstve urobili zmeny? Aj na tieto otázky sa zameriavajú medzisektorové debaty o vzdelávaní budúcnosti na pôde Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní od 6. októbra pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Celkom 66 osobností z rôznych sektorov z 8 krajov Slovenska a 15 slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí sa schádza vo virtuálnom priestore, aby spoločne vytvorili verejnú pracovnú skupinu o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie.

Séria medzisektorových debát má byť impulzom k trvalej a zmysluplnej zmene každodennej reality, ktorú žiaci, učitelia a rodičia zažívajú na ceste za vzdelaním. Diskusie sa konajú vždy v utorok medzi 16.00 a 18.00h, a to od 6. októbra do 8. decembra 2020 s výnimkou 17. novembra. Prístupné budú cez internet prostredníctvom linku https://aka.ms/skav  alebo na facebookovej stránke Deti nepočkajú.

Cieľom online debát je hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Organizačne za projektom stojí projekt Deti nepočkajú, v rámci ktorého vzniká Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Fórum proaktívnych škôl, Digitálna koalícia, ISEIA Medzinárodný inštitút a sieť slovenských vzdelávacích centier a národný projekt „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

 

Deti nepočkajú, konajme!

Zástupcovia organizátorov ku vzdelávaniu budúcnosti so zameraním na wellbeing, konektivitu a inovácie uviedli:

„Vzdelanie má kultúrnu hodnotu, aj skrze štúdium starých diel či objavovanie vzťahov a zákonitostí v prírode sa človek stáva viac človekom – uvedomujúc si seba samého, ale aj hodnoty, ktoré ho presahujú, a svoju rolu pre rast dobra vo svete. To, čo je potrebné inovovať, sú stratégie, ako žiak / študent naplní potenciál, ktorý má. Sme presvedčení, že tieto stratégie musia posilňovať jeho charakter, kompetencie, autonómiu a schopnosť tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy.“

Martin Brestovanský, Deti nepočkajú, Fórum proaktívnych škôl

„Vo vzdelávaní už nestačí len dobehnúť, čo sme v minulosti zanedbali. Musíme navyše pripraviť absolventov škôl na dopady a príležitosti 4. priemyselnej revolúcie a digitálnej transformácie, zvládnuť digitálne technológie, automatizáciu, umelú inteligenciu a podľa toho zreformovať vzdelávanie na všetkých stupňoch. To vyzerá skôr na zázrak. A my naozaj nemáme na výber, len sa do toho oprieť a o zázrak sa pokúsiť."

Mário Lelovský, Digitálna koalícia, Republiková únia zamestnávateľov, IT Asociácia Slovenska

„Očakáva sa, že len umelá inteligencia a robotika vytvoria v najbližších piatich rokoch celosvetovo takmer 60 miliónov nových pracovných miest a súčasne sa mnoho pracovných činností výrazne zmení, resp. úplne zanikne. Už v dohľadnej budúcnosti sa výrazne zmenia európske pracoviská, a to s razantným vplyvom na novú generáciu vedomostí, zručností a kompetencií pracujúcich.“

Lucia Lednárová-Dítětová, Sektorovo riadené inovácie, Trexima

„Slovenskí učitelia žijúci a pôsobiaci v zahraničí radi prispejú svojimi skúsenosťami so vzdelávacím systémom v 17 krajinách sveta (nielen) v čase celosvetovej pandémie, aby sa Slovensko mohlo posunúť ďalej aj vďaka tomu, čo sme identifikovali ako inšpiratívnu a zmysluplnú cestu vzdelávania v zahraničí.“

Jarmila Buchová, ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier v zahraničí

 

Kontakt pre ďalšie informácie:

JUDr. Daniela Čorbová,+421 904 336 079, daniela.corbova@corba.sk

Mgr. Anton Oberhauser, +421 905 497 971, finaleconsulting@gmail.com

 

 

DO POZORNOSTI:

O Stálej konferencii aktérov vo vzdelávaní (SKAV)

O Fóre proaktívnych škôl (FPŠ) 

O Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier (ISEIA)

O Digitálnej koalícii

O projekte „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“

 

Príloha:

Účastníci 1. debaty 6.10.2020:

Jarmila Buchová/ISEIA Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Lucia Gomez/Aliancia súkromných jaslí a škôlok

Viera Grohová/Fórum proaktívnych škôl

Martin Kuruc/Pedagogická fakulta UK v BA

Lucia Lednárová-Dítětová/projekt Sektorovo riadené inovácie

Mário Lelovský/Digitálna koalícia

Juraj Lizák/Rada mládeže Slovenska

Ľudmila Majláthová/Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Ivana Poláčková/Živica

 

Ing. JARMILA BUCHOVÁ, PhD. 

ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/ 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Facebook: 

https://www.facebook.com/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899

Uverejnené: 9. 10. 2020