Pripomienka 150 rokov od úmrtia P. J. Šafárika v Prahe

Spoločnosť Jána Kollára v Prahe iniciovala pred časom podľa návrhu svojho predsedu Ing. Vojtecha Vecána opravu náhrobku Pavla Jozefa Šafárika na Olšanských cintorínoch. Vďaka tejto iniciatíve a rokovaniam so Správou pražských hřbitovů a ďalšími organizáciami sa podarilo pripraviť projekt a získať finančné prostriedky na opravu náhrobku od Magistrátu hlavného mesta Prahy. Na túto iniciatívu – na naše oslovenie, reagovala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika z Košíc, ktorá prisľúbila i príspevok na opravu hrobu.

"safarik2"

Pavol Jozef Šafárik

V pondelok 27. 6. 2011 uplynie práve 150 rokov od úmrtia Pavla Jozefa Šafárika. K pripomienke tohto výročia sa pridalo niekoľko ďalších združení a organizácií a pripravilo slávnostné podujatie pod láskavou záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Brňa. Akcia, ktorá sa v Prahe bude konať v dňoch 24. – 26. 6. 2011, bola vďaka spoluorganizátorom zaradená i do rámca XIV. ročníka podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok . Máme radosť z toho, že sa slávnostná pripomienka výročia tak rozrástla a že privítame na nej veľa vzácnych hostí. Bude nás veľmi tešiť, ak prijmete aj Vy naše pozvanie.

Janka Haluková
tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára
janka.halukova@seznam.cz
00420 737 702 526

Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský ECAV zbor v Prahe, Slovenský inštitút v Prahe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice v spolupráci so Spoločnosťou pre Tvorbu T, Spoločenstvom evanjelikov sever. Gemera a Združením evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu

si Vás dovoľujú pozvať na

Pripomienku 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika
Praha 24. – 26. 6. 2011,
ktorá sa uskutoční pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ing. Petra Brňa

PROGRAM

Piatok 24. 6. – 16.00 h Slovenský inštitút, Jilská 14, Praha 1
Program k výročiu
Privítanie a predstavenie hostí – Vladimír Valovič, riaditeľ SI
Pozdrav – Ing. Peter Brňo, veľvyslanec SR v ČR
Prednáška – doc. PaedDr. Miloša Kovačka, PhD., O osobnosti PJŠ, spojená s prezentáciou Personálnej bibliografie PJŠ (Martin, Slovenská národná knižnica)
Pavol Jozef Šafárik – dokumentárny film o živote a diele. Úvodné slovo prof.h.c., prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., autor námetu a scenára filmu

Sobota 25.6. – 15.00 h Olšanské hřitovy, Praha 2
Pietny akt pri pomníku (zraz o 14. 45 h pri vchode do Novej obradnej siene)
Privítanie – Ing. Vojtech Vecán, predseda SJK
Položenie kytice kvetov na miesto odpočinku P. J. Šafárika
Pozdrav – prof. MUDr. Juraj Kovaľ, prorektor Univerzity PJŠ Košice
Príhovor – prof. PhDr. Ján Gbúr, dekan Filozofickej fakulty UPJŠ Košice
Pozdrav – prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prorektor Univerzity Karlovej Praha
Príhovor – prof. Belo Riečan, DrSc., predseda Spoločnosti pre Tvorbu T
Príhovor – zástupca Správy pražských hřbitovů
Spievaný Otčenáš – Mgr. Martina Gdovinová, Radovan Gdovin , ECAV SR
Slovo na záver – Janka Haluková, tajomníčka SJK

Nedeľa 26.6. – 9.30 h Kostol Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
Slávnostné služby Božie
Kázeň slova Božieho – Mgr. Martina Gdovinová, farárka CZ ECAV z Vlachova
Vystúpenie spevokolu Slovenského ECAV zboru
Poďakovanie – doc. Miloslav Hroboň, zborový dozorca a podpredseda SJK

Pripomienka je zároveň zaradená aj do podujatia XIV. Duchovné hodnoty pre dnešok